Códices · CodicesCodex Calixtinus

Carmina Burana

Cantigas de Santa Maria

Codex Bamberg
Cambrai manuscript
Codex La Clayette
Codex Engelberg
Codex Las Huelgas
Codex Madrid
Codex Montpellier
Codex Scala Dei (Tarragona)
Torino manuscript (Vari 42)
Wimpfen fragments

Martin Codax. Cantigas de amigo
(Pergamino Vindel)

Llibre Vermell de Montserrat