Códices · CodicesCodex Calixtinus

Carmina Burana

Cantigas de Santa Maria

Codex Bamberg
Cambrai manuscript
Codex La Clayette
Codex Las Huelgas
Codex Madrid
Codex Montpellier
Codex Scala Dei (Tarragona)
Wimpfen fragments

Martin Codax. Cantigas de amigo
(Pergamino Vindel)

Llibre Vermell de Montserrat