3. O venerande Christi apostole Iacobe
folio 101v — Cantus I toni· 1999. Iacobus / Coro Ultreia

· 2002. Compostelle / Discantus
· 2003. Códice Calixtino. Farsa Officii Misse S. Iacobi / Schola Gregoriana Hispana
· 2005. Pilgrimage to Santiago / The Monteverdi Choir