21. Felix per omnes Dei plebs ecclesias
folio 104v — Hymnus sancti Iacobi a domno Guillelmo patriarcha Iherosolimitano editus· 1999. Iacobus / Coro Ultreia

· 2004. Compostela. Ad Vesperas Sancti Iacobi / Ensemble Organum
· 2005. Saint-Jacques-de-Compostelle / Ensemble Flores Harmonici
· 2009. Canto de Ultreia / Resonet