35. Herodes rex misit manus
folio 106v — Sermo Luci. Cantus I toni· 1999. Iacobus / Coro Ultreia

· 2009. Canto de Ultreia / Resonet