INTITULATIO | PRESENTACIÓN

PRÓLOGO  A   Don Afonso de Castela | de Toledo, de Leôn
Rei e ben des Compostela | ta o reino d' Aragôn

TITLE    PROLOGUE  A 

Este prólogo no tiene música
· 1972t. Las Cantigas de Santa Maria / The Waverly Consort

· 1996t. Songs for a Wise King, CSM I / The Renaissance Players
· 1999. Las cantigas de Alfonso el Sabio / Grupo SEMA

· 2013. Cantigas centenales / Eduardo Paniagua
Conciertos / Live

·   [2004]   Micrologus / Ravenna Festival, Cantigas de Santa Maria