INTITULATIO | PRESENTACIÓN

A   Don Afonso de Castela

TITLE (PROLOGUE A)    A · 1972t. Las Cantigas de Santa Maria / The Waverly Consort

· 1996t. Songs for a Wise King, CSM I / The Renaissance Players
· 1999. Las cantigas de Alfonso el Sabio / Grupo SEMA

· 2013. Cantigas centenales / Eduardo Paniagua
Conciertos / Live

·   [2004]   Micrologus / Ravenna Festival, Cantigas de Santa Maria