CIEN AVE MARÍAS, DESPOSORIO CONTRA PROMESA

CSM 16   Quen dona fremosa e bõa quiser amar | am' a Groriosa e non poderá errar

THE KNIGHT WHO SAID TWO HUNDRED ‘AVES’ A DAY    CSM  16 · 1999. Cantigas de Santa Maria / Teaching Medieval Lyric

· 2002. Finisterre / Wolfenmond

· 2021. Cantigas del Códice de Toledo / Eduardo Paniagua