CSM 18. Por nos de dulta tirar
LOS GUSANOS DE SEDA· 1950. Cantigas a Santa María / solistas, coro, Cuarteto Clásico de Madrid

· 1962. Spanish Medieval Music / New York Pro Musica

· 1993. Strela do dia / Jordi Savall
· 1994. Entre Av'e Eva / Ensemble Unicorn
· 1996. Por nos de dulta / Gothart
· 1998. Maiden, Mother, Muse / The New Orleans Musica da Camera
· 1999c. Optimi de ... / Gothart

· 2001. Bestiario. Cantigas de animales / Eduardo Paniagua
· 2004c. Rosa de las Rosas / Eduardo Paniagua
· 2005. Iberian Miracles / Aurora
· 2008. Cançonièr / Cançonièr

· 2014. Cantigas de Santa Maria / Hana Blažíková et al.