CSM 30   Muito valvera mais se Deus mí ampar   que non fossemos nados

CANTIGA DE LOOR    30 · 1976. Les Cantigas de Santa Maria, vol. 1 / Clemencic Consort

· 1989. Cantigas de Santa María / Danceries

· 2006. Novela / Trouvère
· 2009. Estel de mar. Llibre Vermell de Montserrat / Kantika