CSM 30   Muito valvera máis   se Deus mí ampar

CANTIGA DE LOOR   30· 1976. Les Cantigas de Santa Maria, vol. 1 / Clemencic Consort

· 1989. Cantigas de Santa María / Danceries

· 2006. Novela / Trouvère
· 2009. Estel de mar. Llibre Vermell de Montserrat / Kantika