LOS ROMEROS DE MONTSERRAT Y EL SALTEADOR

CSM 57   Mui grandes noit' e dia   devemos dar porende   nos a Santa Maria

THE ROBBED PILGRIMS TO MONTSERRAT   57· 1993. Llibre Vermell / Sarband
· 1994. Llibre Vermell de Montserrat / Alla Francesca
· 1994. Llibre Vermell de Montserrat / Micrologus
· 1996. Miracles / The Dufay Collective

· 2001. Un LlibreVermell / La Camerata V. de Brive, La C. Silvanensis, Le Concert dans l'Œuf
· 2007. Cantigas de Catalunya / Eduardo Paniagua