CSM 63. Quen ben serv' a Madre
LA BATALLA DE SAN ESTEBAN DE GROMAZ· 1995. Cantigas de Castilla y León / Eduardo Paniagua

· 2007c. España del Cid / Eduardo Paniagua