LOS ZAPATOS DE CORDOBÁN

CSM 64   Quen mui ben quiser o que ama guardar   a Santa Maria o dev' a encomendar

THE WOMAN WHO COULD NOT REMOVE HER SLIPPER    64 · 1997. Caballeros / Eduardo Paniagua

· 2005. Iberian Miracles / Aurora