ERMITAÑO DE ALEJANDRÍA

CSM 65   A creer devemos que todo pecado   Deus pola sa Madrí aver perdõado

THE EXCOMMUNICATE WHO WON ABSOLUTION   65· 2015. Cantigas de Alejandría / Eduardo Paniagua