CSM 66   Quantos en Santa Maria   esperança an   ben se porrá sa fazenda

THE BISHOP WHO WAS GIVEN A VESTMENT    66 2001. O viño da vida / Martín Códax