DEMONIO POR CRIADO EN TIEMPOS DE NERÓN

CSM 67   A Reinna groriosa | tant' é de gran santidade
que con esto nos defende | do dem' e da sa maldade

THE MAN WHO HAD THE DEVIL AS HIS SERVANT    67 · 2016. Cantigas de Ultramar / Eduardo Paniagua
· 2019. Some Roots Grow Crooked / Orujo

· 2021. Cantigas del Códice de Toledo / Eduardo Paniagua · v