DEMONIO POR CRIADO EN TIEMPOS DE NERÓN

CSM 67   A Reinna groriosa   tantí é de gran santidade

THE MAN WHO HAD THE DEVIL AS HIS SERVANT   67· 2016. Cantigas de Ultramar / Eduardo Paniagua