EL AVE MARÍA, MIL AVEMARÍAS

CSM 71   Se muito non amamos | gran sandeçe fazemos
a Sennor que nos mostra | de como a loemos

THE NUN WHO WAS TAUGHT TO SAY HER 'AVES'    71 · 1995. Jews & Christians / Ensemble Antequera

· 2004. Cantigas de viola de rueda / Eduardo Paniagua

· 2011c. Peregrinos / Eduardo Paniagua
· 2019. Cantigas del Norte de Francia / Eduardo Paniagua

· ( 2020. Ben vennas Maio / Pablo Sanmamed )