CSM 78   Non pode prender nunca morte vergonnosa   aquele que guarda a Virgen gloriosa

THE SLANDERED MAN WHO WAS SPARED FROM BURNING    78 1995. Jewish & Christians / Ensemble Antequera

2001. Eno nome de Maria / Antequera