EL MÉDICO MONJE GLOTÓN

CSM 88   Quen servir a Madre do gran Rey | ben sei
que será de mal guardado | com' ora vos contarey

THE VIRGIN'S ELECTUARY    88 · 2001. O viño da vida / Martín Códax

· 2019. Cantigas del Norte de Francia / Eduardo Paniagua