CSM 88   Quen servir a Madre do gran Rey   ben sei   que será de mal guardado   com' ora vos contarey

THE VIRGIN'S ELECTUARY    88 2001. O viño da vida / Martín Códax