CSM 90   Sola fusti senlleira   Virgen, sen conpanneira

CANTIGA DE LOOR    90 · 1990. Cantigas de Santa Maria / Micrologus · René Zosso
· 1998. Cantigas de Santa Maria / Camerata Mediterranea, Abdelkrim Rais A.O. of Fès

· 2003. Cantigas de Santa Maria / Ensemble Gilles Binchois
Conciertos / Live

·   [2015]   Ensemble Gilles Binchois / Kerk van de Evangelische Broedergemeente Zeist