CSM 90. Sola fusti senlleira


· 1990. Cantigas de Santa Maria / Micrologus · René Zosso
· 1998. Cantigas de Santa Maria / Camerata Mediterranea, Abdelkrim Rais A.O. of Fès
· 2003. Cantigas de Santa Maria / Ensemble Gilles Binchois