CSM 91. A Virgen nos dá saud' e tolle mal
FUEGO DE SAN MARCIAL· 2004. Cantigas de viola de rueda / Eduardo Paniagua