CSM 95. Quen aos servos da Virgen
CONDE ABRÁN ERMITAÑO· 2004l. Ravenna Festival, Cantigas de Santa Maria / Micrologus
· 2008. Cantigas de Alemania / Eduardo Paniagua