LA DONCELLA DE ARRÁS

CSM 105   Gran piadad' e mercee e nobreza   daquestas tres á na Virgen assaz
tan muit' en, que maldade nen crueza   nen descousimento nunca lle praz

THE MAID OF ARRAS    105 · 1994. La Lira d'Espéria / Jordi Savall
· 1999. Cantigas / Alla Francesca

· 2002. Lamento di Tristano / Capella de Ministrers
· 2002. Cantigas de flauta y tamboril / Eduardo Paniagua
· 2005. Iberian Miracles / Aurora
· 2006. Orient–Occident, 1200-1700 / Jordi Savall

· 2012c. Piratas y Corsarios / Eduardo Paniagua
· 2013. Light of the Ancients / Ailing Sai & Christopher Hardy
· 2014. Cantigas de Santa Maria / Hana Blažíková et al.