LA NAVE CARGADA DE TRIGO · LOS MARINEROS DE COLLIURE

CSM 112   Nas coitas devemos chamar | a Virgen, estrela do mar

THE SHIP WHOSE CREW AND CARGO WERE PRESERVED    112 · 2002. Cantigas de flauta y tamboril / Eduardo Paniagua
· 2006t. Cantigas de Santa Maria / Maciej Maleńczuk & Consort
· 2009. Cantigas del Mar Cantábrico / Eduardo Paniagua

· 2012c. Piratas y Corsarios / Eduardo Paniagua
· 2012/rt. Tengernek Csillaga / Rosa Gallica
· 2015. Ritus Orphæos / Simone Sorini

· 2020. Cantigas del Sur de Francia / Eduardo Paniagua