LA SAETA CLAVADA DEL HOMBRE DE ELCHE

CSM 126   De toda chaga ben pode guarir   e de door a Virgen sen falir

THE SOLDIER WHO WAS STRUCK IN THE FACE BY AN ARROW    126 · 1993. Strela do dia / Jordi Savall

· 2001. Por nos, Virgen Madre / Ensemble Super Librum
· 2006. Cantigas de Valencia / Eduardo Paniagua
· 2009c. Pneuma 1994/2009 / Eduardo Paniagua

· 2021. Leyriath, of Music and Legends / The Wandering Bard