LA PATADA DEL MANCEBO

CSM 127   Non pod' ome pela Virgen | tanta coita endurar
que pois ela non llo aja | con ben a galardõar

THE YOUNG MAN WHO KICKED HIS MOTHER    127 · 1944. Cantigas a Santa María / solistas, coro, Cuarteto Clásico de Madrid

· 1979. Cantigas de Santa María / Música Ibérica de Holanda

· 1996. Maria morning star, CSM II / The Renaissance Players
· 1997. Peccatori e Santi / Ensemble Chominciamento di Gioia
· 1999. Cantigas / Alla Francesca

· 2001c. Of Numbers and Miracles, Selected CSM / The Renaissance Players
· 2002. Cantigas de flauta y tamboril / Eduardo Paniagua
· 2005. De Castille à Samarkand / Ensemble Constantinople
· 2005. Jabardeus / Jabardeus

· 2012. XXV Aniversario / Volta, Música Antigua
· 2014. Cantigas de Santa Maria / Hana Blažíková et al.

· 2021. Cantigas del Este de Francia / Eduardo Paniagua