CSM 132. Quen leixar Santa Maria
EL CLÉRIGO DE PISA· 1996. Ave Mater, O Maria! / Dekameron
· 1998. Cantigas de Italia / Eduardo Paniagua
· 1998. Compostela medieval / Porque trobar...

· 2015. Ramon Llull, 3. Mediterraneum / Capella de Ministrers