CSM 133. Resurgir pode e face-los seus
LA NIÑA SALVADA DE LA ACEQUIA EN ELCHE1998. Compostela medieval / Porque trobar...

2006. Cantigas de Valencia / Eduardo Paniagua