ALEXANDRIA · SAN JUAN ELEIMOSYNARIUS

CSM 145   O que pola Virgen de grado seus dões   der, dar-vo-ll-á ela grandes galardões

THE GOLD GIVEN TO JOHN, THE PATRIARCH OF ALEXANDRIA    145 · 2000. Virgen de Atocha. Cantigas de Madrid / Eduardo Paniagua
· 2001c. Medievo / Eduardo Paniagua
· 2003c. Lo mejor de las Cantigas / Eduardo Paniagua
· 2006. Cantigas de Bizancio / Eduardo Paniagua

· 2015. Cantigas de Alejandría / Eduardo Paniagua