EL DONCEL DE ALBESA

CSM 146   Quen comendar de coraçon | a Santa Maria o seu
macar mal prenda, creo eu | que llo pode dar sen lijon

THE MAN WHOSE EYES AND HANDS WERE RESTORED    146 · 1997. Peccatori e Santi / Ensemble Chominciamento di Gioia
· 1997. Saint Jacques / L'Ensemble Witiza

· 2007. Cantigas de Catalunya / Eduardo Paniagua

· 2021. Cantigas del Este de Francia / Eduardo Paniagua   v