CSM 148. De mui grandes periglos e de mui grandes maes
LA CAMISA INVULNERABLE DE CHARTRES· 1998. Cantigas de Francia / Eduardo Paniagua
· 1999. Cantigas de Santa Maria / Teaching Medieval Lyric