TORTOSA DE ULTRAMAR

CSM 165   Niun poder deste mundo | de gente nada non val
contra o poder da Virgen | ca x' é tod' espirital
  CSM 395

THE CELESTIAL KNIGHTS WHO PROTECTED THE CITY OF TARTUS    165 · 2012. Miragre! / Calixtinus & Faraualla
· 2016. Cantigas de Ultramar / Eduardo Paniagua
· 2017/d. Cantigas de Santa Maria / Igor Pomykalo
· 2018. De Santa María / Aquel Trovar

· 2020. Instrumentos para loar a Santa María / Ensemble Alfonsí Jota Martínez
Conciertos / Live

·  [2012]  The Ministry of Angels / The Society of Strange and Ancient Instruments | Royal Northern College of Music, Manchester