LA ARRIXACA DE MURCIA

CSM 169   A que por nos salvar   fezo Deus Madr' e Filla
se se de nos onrrar   quer non é maravilla

THE CHURCH OF ARREIXACA IS PROTECTED BY THE VIRGIN    169 · 1992. Creencia / Pedro Aledo
· 1993. Tres Culturas / Eduardo Paniagua (1998)
· 1993. Poder á Santa Maria / Sinfonye
· 1995. Cantigas et Romances / Ensemble Wayal

· 2017. Cantigas de Murcia / Eduardo Paniagua

· 2020. Instrumentos para loar a Santa María / Ensemble Alfonsí Jota Martínez