LA ARRIXACA DE MURCIA

CSM 169   A que por nos salvar   fezo Deus Madrí e Filla

THE CHURCH OF ARREIXACA IS PROTECTED BY THE VIRGIN   169· 1992. Creencia / Pedro Aledo
· 1993. Tres Culturas / Eduardo Paniagua
· 1993. Poder á Santa Maria / Sinfonye
· 1995. Cantigas et Romances / Ensemble Wayal

· 2017. Cantigas de Murcia / Eduardo Paniagua