CSM 183   Pesar á Santa Maria   de quen por desonrra faz
dela mal a sa omagen   e caomia-llo assaz

THE MOORS OF FARO WHO THREW A STATUE OF THE VIRGIN INTO THE SEA    183 · 1979. Cantigas de Santa María / Música Ibérica de Holanda

· 1999. The Time of the Troubadours / Vozes Alfonsinas

· 2002. Lamento di Tristano / Capella de Ministrers
· 2002. Codex Lascivus / Schelmish

· 2021. Cordas Históricas / Pancho Álvarez
· 2021c. Cantigas de Santa María / Capella de Ministrers