EL ARCEDIANO DE SANTO DOMINGO

CSM 204   Aquel que a Virgen Santa | Maria quiser servir
quand' ouver coita de morte | ben o pod' ela guarir

SAINT DOMINIC AND THE SICK ARCHDEACON    204 · 1984. Alfonso X el Sabio. Cantigas / Zampogna
· 1988. Al Andalus / Zampogna

· 1995. Rosa das Rosas / Mediaevum Ricercare Burgensis

· 2016/t. Cantigas de Santa Maria / Floripari · Perfugium

· 2020. Cantigas del Sur de Francia / Eduardo Paniagua