CSM 206. Quen souber Santa María
EL PAPA LEÓN DE ROMA· 1994. Entre Av'e Eva / Ensemble Unicorn
· 1996. Mirror of Light, CSM III / The Renaissance Players
· 1998. Cantigas de Italia / Eduardo Paniagua

· 2000. Cello / Barry Phillips

· 2011c. Peregrinos / Eduardo Paniagua
· 2014/l. Cantigas / Drolls