CSM 217   Non dev' entrar null' ome   na eigreja da Sennor
se ante de seus pecados   mortaes quito non for

THE SINFUL COUNT WHO COULD NOT ENTER A CHURCH    217 · 1999. Annua Gaudia / Longa Florata