CSM 223. Todo-los coitados que queren saude· 1999. The Time of the Troubadours / Vozes Alfonsinas