CSM 226. Assi pod' a Virgen so terra guardar
MONASTERIO DE GRAN BRETAÑA· 1964. 10 Cantigas de Alphonse X le Sage / José Luis Ochoa

· 1996. Songs for a Wise King, CSM I / The Renaissance Players

· 2001. From Galway to Galicia / Altramar
· 2001. O viño da vida / Martín Códax
· 2001c. Of Numbers and Miracles, Selected CSM / The Renaissance Players
· 2006. Merlín y otras Cantigas Celtas / Eduardo Paniagua