CSM 234   A que faz os peccadores dos peccados repentir· 1993. Stauferzeit / Anno Domini
· 1995. Magnificentia Iberica / Florata

· 2003. Cantigas de Santa Maria / Ensemble Gilles Binchois