CSM 237. Se ben ena Virgen fiar· 2006cf. E moiro-me d'amor. Cantigas de desexo e soidade / Paulina Ceremużyńska