LA MUJER DE ALCÁZAR DE SAN JUAN

CSM 246   A que as portas do ceo | abriu pera nos salvar
poder á nas deste mundo | de as abrir e serrar

THE WOMAN WHO COULD NOT ENTER A CHURCH    246 · 2000. Cantigas de Castilla-La Mancha / Eduardo Paniagua
· 2003c. Lo mejor de las Cantigas / Eduardo Paniagua

· 2012/rt. Tengernek Csillaga / Rosa Gallica