LA NIÑA DE PROVENZA

CSM 251   Mui gran dereito faz | d' o mund' avorrecer
o que pode amor | da Virgen ben aver

THE GIRL WHO WAS CAPTIVATED BY AN IMAGE OF THE CHRIST CHILD     CSM  251 · 2021. Cantigas del Este de Francia / Eduardo Paniagua