DOS MONJES RENEGADOS

CSM 254   O nome da Virgen santa | atan muit' é temoroso
que quand' o oe o demo | perde seu poder astroso

THE MONKS WHO ABANDONED THEIR MONASTERY    254 · 1993. Tales of Miracles / Freiburger Spielleyt
· 1996. Miracles / The Dufay Collective
· 1996. Maria morning star, CSM II / The Renaissance Players

· 2001c. Of Numbers and Miracles, Selected CSM / The Renaissance Players
· 2009. Cantigas del Mar Cantábrico / Eduardo Paniagua

· 2019. Cantigas del Norte de Francia / Eduardo Paniagua