SAN JUAN DAMASCENO

CSM 265   Sempr' a Virgen Santa dá bon gualardon   omí a que a Virgen non possí acorrer

JOHN OF DAMASCUS WHO CUT OFF HIS HAND   265· 2000. A Trovador da Virgem / Atempo
· 2006. Cantigas de Bizancio / Eduardo Paniagua

· 2015. Cantigas de Alejandría / Eduardo Paniagua