ENTRE LAS OLAS DEL MAR CANTÁBRICO · EL MERCADER DE FLANDES

CSM 267   A que Deus pres carn' e foi dela nado   ben pode valer a todo perigoado

THE MERCHANT WHO FELL OVERBOARD    267 · 2001. From Galway to Galicia / Altramar
· 2008. Cantigas de Burgos / Eduardo Paniagua
· 2009. Cantigas de Flandes / Eduardo Paniagua

· 2015. Dandanah / Vagando
· 2018. De Santa María / Aquel Trovar