DONA DE FRANCIA EN VILA-SIRGA

CSM 268   Gran confiança na Madre | de Deus sempr' aver devemos
por muitos bõos miragres | que faz, de que nos loemos

THE LAME WOMAN HEALED AT VILA SIRGA    268 · 1993. Tres Culturas / Eduardo Paniagua (1998)
· 1994. Remedios Curativos / Eduardo Paniagua
· 1997. Saint Jacques / L'Ensemble Witiza
· 1998c. Obras Maestras de las Cantigas / Eduardo Paniagua

· 2004. El Camino de Santiago en las Cantigas / Eduardo Paniagua
· 2009/cf. Trovadores en Castilla / Eduardo Paniagua