EL FRAILE DE BURGOS

CSM 274   Poi-lo pecador punnar | en servir Santa Maria
non temades que perder | se possa per sa folia

THE MONK WHO MADE A ROBE OF PRAYERS    274 · 2008. Cantigas de Burgos / Eduardo Paniagua
· 2009. Cantigas del Mar Cantábrico / Eduardo Paniagua

· 2015. Dreams from a Forest Garden / Cantiga