CSM 274. Poi-lo pecador punnar
EL FRAILE DE BURGOS2008. Cantigas de Burgos / Eduardo Paniagua
2009. Cantigas del Mar Cantábrico / Eduardo Paniagua

· 2015. Dreams from a Forest Garden / Cantiga