CSM 276   Quenna Virgen por sennor | tever, de todo mal guarrá

THE HUNTSMAN WHOSE SKULL WAS CRUSHED BY A BELL    276 · 2006cf. E moiro-me d'amor. Cantigas de desexo e soidade / Paulina Ceremużyńska