CSM 290. Maldito seja quen non loará


· 1976. Les Cantigas de Santa Maria, vol. 3 / Clemencic Consort
· 1991. El Sabio / Sequentia
· 1996. Maria morning star, CSM II / The Renaissance Players
· 2003. Finis Terrae / Capella Burgundiae