ORDEN DE SANTA MARÍA DE ESPAÑA

CSM 299   De muitas maneiras Santa Maria | mercees faz aos que por seus ten

THE IVORY PENDANT / ORDER OF THE STAR   299· 2006. Cantigas de Valencia / Eduardo Paniagua
· 2008. Cantigas de Alemania / Eduardo Paniagua

· 2013. Porque a non loades ? / Rosa Gallica
· 2017. Cantigas de Murcia / Eduardo Paniagua