LA NIÑA DEL MONASTERIO DE LAS HUELGAS

CSM 303   Por fol tenno quen na Virgen | non à mui grand' asperança
ca noss' esforç' é nos medos | e nas coitas amparança

THE STATUE THAT SPOKE TO A NAUGHTY GIRL    303 · 1976. Les Cantigas de Santa Maria, vol. 2 / Clemencic Consort

· 1984. Alfonso X el Sabio. Cantigas / Zampogna

· 1995. Gotlandz Wiisa / Wisby Vaganter

· 2000. Dreams of Andalusia / Joglaresa
· 2008. Cantigas de Burgos / Eduardo Paniagua

· 2017/d. Cantigas de Santa Maria / Igor Pomykalo